Kvalifikace

POTRAVINÁŘSTVÍ
(pitná voda, ovocné šťávy, víno, pivo, mléko, potraviny v prášku)
Aplikace
podlahy, zdi zemědělsko-potravinářských výroben, nádrže na pitnou vodu, kanalizace na dopravu pitné vody:
- potravinářský test kontaktu s pitnou vodou: C.R.E.C.E.P. (laboratoř města Paříže)
- laboratoř IANESCO v Poitiers.
- Certifikát zdravotní shody EUROFINS č. 15 MAT NY 083
Aplikace
těsnění betonových nebo kovových nádrží na skladování vína - stěrky podlah, zdí a stropů vinných sklepů
- Kvalifikace EXCELL PLUS č. 2016-01-061-01
Přímý kontakt. Žádné výhrady k použití.

TĚSNĚNÍ
Aplikace
utěsněné podlahy, chemické zábrany, terasy, mosty, viadukty, vodojemy, čistící stanice, povrch parkovišť, vlhké prostory:
- test : L.C.P.C. – kvalifikace STER 81 pro stavby
- test : C.S.T.B. – těsnění pod obkladem
- test : VERITAS – stárnutí, přilnavost ke starému podkladu
- test : V.T.T. (Finsko): odolnost vůči popraskání betonu - 30 °C
- test : C.E.B.T.P. : odolnost vůči popraskání betonu - 20 °C

HYGIENA
Aplikace
potravinářský průmysl, transfuzní střediska, nemocnice, farmaceutické laboratoře:
- test : I.R.M. (Institut mikrobiologického výzkumu) – vývoj bakteriální kontaminace (salmonella)
- test : C.E.A. (dekontaminovatelnost)
- test : E.D.F. odolnost vůči tepelným šokům - vodní páře pod tlakem – sterilizaci
- test : S.A.G.E.P. : odolnost vůči bělidlu
- test : Institut v Bernu (Švýcarsko) rozvoj listerie

TĚSNĚNÍ PLÁŠŤŮ PŘI PROTITLAKU
Aplikace
tunely, podzemní štoly, podzemní parkoviště, sklepy:
- test : C.E.T.U. : odolnost protitlaku
- test : C.E.B.T.P. : odolnost protitlaku - 10 barů
- test : L.C.P.C. : odolnost protitlaku - 15 barů

PODLAHOVÉ STĚRKY
Aplikace
haly, zásobárny, skladovací prostory, kovové mosty, průmyslové podlahy, technické prostory:
- test : C.S.T.B. (UPEC U4P4)
- test : VERITAS minimální ekvivalent UPEC U4P3.

ODOLNOST VŮČI CHEMIKÁLIÍM
Aplikace
chemické zábrany, podlahy, nádrže na skladování odpadních vod, nádrže na skladování chemikálií:
- test : DEGREMONT pro čistící stanice
- test : Institut pro výzkum koroze v Moskvě
- test : C.E.A., COGEMA, GUIGUES, RHONE POULENC atd.….
- test :solný sprej : S.W.C.C., KING FAHD INSTITUTE FOR PETROLEUM, SNCF
- test : rozptýlení chloridových iontů - KING FAHD INSTITUTE FOR PETROLEUM
- test : rozptýlení vody, vodní páry, kyslíku, CO2 - L.N.E.

DEKONTAMINOVATELNOST PRODUKTŮ JADERNÉHO ŠTĚPENÍ, ODOLNOST VŮČI RADIACI
Aplikace
podlahy, zdi, jímky, nádrže na skladování radioaktivních odpadních vod, překrytí radioaktivního odpadu:
- test : C.E.A. Saclay – test dekontaminovatelnosti (třída 1 –A)
- test : odolnost vůči radiaci: COGEMA, USSI, ORIS
- test : odolnost vůči radiaci a stárnutí: SEPTEN.

OCHRANA PROTI KOROZI
Aplikace
podzemní potrubí a nádrže, ponořená potrubí a ropné konstrukce offshore:
- test : katodová ochrana: laboratoř POURQUERY, Univerzita TAMPERE, RAUTARRAUKKI
- test : rozptýlení chloridových iontů, solný sprej: SWCC, King Fahd Petroleum Institute
- test : odolnost vůči nárazu: ELF – 250 joules
- test : odolnost vůči UV – ELF – žádné drolení
- test : odolnost vůči tlaku 600 barů při ponoření: C.N.E.X.O. – C.E.A.